2014-2016 kadencija

Visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame Lietuvos matininkų asociacijos (LMA) narių susitikime, įvykusiame 2014 gegužės  16 dieną Trakuose, buvo išrinkta naujoji LMA taryba:

 • Jolanta Česnauskienė - LMA Tarybos pirmininkė, prezidentė (nekilnojamojo turto kadastras, matavimų veikla / VĮ Registrų centras);
 • Rimantas Ramanauskas - LMA viceprezidentas (nekilnojamojo turto kadastras ir registras, matavimų veikla, tarptautinė veikla / VĮ Registrų centras);
 • Vaidotas Sankalas - LMA viceprezidentas (geoinformatika ir geoinformacinės technologijos, nuotoliniai metodai, tarptautinė veikla / UAB "Hnit-Baltic");
 • Feliksas Steponavičius - LMA Tarybos narys (geodezija,žemėtvarka, kadastriniai matavimai, privatus sektorius / UAB Soklida);
 • prof. dr. Česlovas Vladislovas Aksamitauskas - LMA Tarybos narys (geodezija, inžinerinė geodezija, akademinis sektorius / Vilniaus Gedimino technikos universitetas);
 • doc. dr. Žilvinas Stankevičius - LMA Tarybos narys (geoinformatika ir geodezija, akademinis sektorius, valstybinis sektorius / VĮ "GIS-Centras" ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas / z.stankevicius@gis-centras.lt);
 • Rasa Mašidlauskienė - LMA Tarybos narė (žemėtvarka, kadastriniai matavimai, privatus sektorius / UAB GeoArtelė / masrasa@gmail.com);
 • Birutė Emilija Nenortaitė - LMA Tarybos narė (geodezija, akademinis sektorius / Kauno kolegija);
 • Evaldas Rožanskas - LMA Tarybos narys (geoinformatika, valstybinis sektorius / VĮ "GIS-Centras");
 • doc. dr. Donatas Rekus - LMA Tarybos narys (geodezija, matavimų teorija ir technologijos, akademinis sektorius / Kauno technikos universitetas).

Revizijos komisija:

 • Bronislovas Mikūta,
 • Marija Buivydienė,
 • Alvydas Janulevičius.

Naujoji LMA Taryba (iš kairės į dešinę: R. Ramanauskas, D. Rekus, Č. V. Aksamitauskas, R. Mašidlauskienė, J. Česnauskienė, E. Rožanskas, F. Steponavičius, Ž. Stankevičius)

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys