Nario mokesčiai

LIETUVOS MATININKŲ ASOCIACIJOS NARIO MOKESČIO DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TVARKA:

1. Remiantis Asociacijos įstatais, jos nariai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

2. Asociacijos narių — fizinių asmenų metinio nario mokesčio dydžiai:

  • 5 € studentams ir pensininkams;
  • 15 € visiems kitiems, išskyrus studentus ir pensininkus.

3. Asociacijos narių — fiziniu asmenų stojamojo mokesčio dydis:

  • 10 €.

4. Studentais pripažįstami pagal nuolatinių studijų programą besimokantys asmenys, siekiantys pirmojo profesinio diplomo įgijimo ir dar nedirbantys (nepradėję profesinės veiklos).

5. Juridinių asmenų nario mokesčio dydis priklauso nuo darbuotojų, susijusių su Asociacijos profesine veikla, apibrėžta Asociacijos įstatuose, skaičiaus (toliau — profesijos darbuotojai).

6. Asociacijos narių — juridinių asmenų metinio mokesčio dydžiai:

  • 100,00 € minimalus mokestis, kai juridiniame asmenyje dirba iki 10 profesijos darbuotojų;
  • 150,00 € kai juridiniame asmenyje dirba daugiau kaip 10 profesijos darbuotojų.

7. Asociacijos narių — juridinių asmenų stojamojo mokesčio dydis:

  • 50,00 €.

8. Juridinis asmuo teikdamas prašymą tapti Asociacijos nariu, deklaruoja minėtą profesijos darbuotoju skaičių. Pasikeitus profesijos darbuotojų skaičiui, juridinis asmuo, mokėdamas metini nario mokestį, pateikia informaciją apie pasikeitusį profesijos darbuotojų skaičių.

9. Asmuo tampa Asociacijos nariu, jei jo kandidatūrą taryba patvirtina paprasta balsų dauguma. Tarybai priėmus neigiamą sprendimą dėl kandidato priėmimo į Asociacijos narius sumokėtas stojamasis nario mokestis negrąžinamas.

10. Metinis nario mokestis už einamuosius metus privalo būti sumokėtas ne vėliau, kaip iki einamųjų metų kovo mėn. 15 d.

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys