Naujienos

Su šventėmis!

2013 m. gruodžio 23 d.
Nuoširdžiai sveikiname Jus sulaukus gražiausių žiemos švenčių!

Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo seminaras (8)

2013 m. lapkričio 27 d.
Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba parengė 1:2000 mastelio potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius, kurie bus naudojami rengiant potvynių rizikos valdymo planus. Siekiant sudaryti galimybę visuomenei detaliai susipažinti su šiais žemėlapiais, jų parengimo aspektais bei pateikti pastabas, Aplinkos apsaugos agentūra rengia seminarus, kuriuose kviečia aktyviai dalyvauti.

Europos Sąjungos nuolatinio kadastro komiteto konferencija Vilniuje

2013 m. lapkričio 27 d.
Valstybės įmonė Registrų centras, pirmininkaujantis Europos Sąjungos Nuolatiniam kadastro komitetui, 2013 m. spalio 21-23 d. surengė tarptautinę konferenciją „Artis Centrum Hotels“ viešbučio konferencijų centre, Vilniuje. Konferencijos tikslas - pristatyti nekilnojamojo turto kadastro ir registro ateitį, erdvinių duomenų naudojimo galimybes, kadastro ir registro duomenimis grindžiamų el. paslaugų plėtrą, numatyti naujus iššūkius matininkams, stiprinti tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą ir pasirašyti susitarimą veikti išvien sudarant geresnes sąlygas naudoti be sienų nekilnojamojo turto kadastro, registro ir geoerdvinius duomenis visiems Bendrijos gyventojams ir verslo subjektams.

Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos kėlimo kursai (5)

2013 m. lapkričio 12 d.
Informuojame, kad šių metu gruodžio 12-14 dienomis VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete (Saulėtekio al. 11, Vilnius) vyks matininkų ir geodezininkų kursai.

RIMANTO RAMANAUSKO JUBILIEJUS (2)

2013 m. spalio 2 d.
Sveikiname Jubiliatą ir linkime puikios sveikatos, neišsenkančios energijos, drąsių svajonių, brandžių idėjų ir asmeninės laimės!

Pristatyta nauja GKTR 2.11.03:2013 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių planų masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000 sutartiniai ženklai“ projekto versija (9)

2013 m. rugpjūčio 26 d.
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos rugpjūčio 22 d. įvyko susitikimasl, kuriame su profesine bendruomene buvo aptartos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2013 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių planų masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000 sutartiniai ženklai“ projekto nuostatas, kurioms pastabas galima teikti iki š.m. rugsėjo 9 dienos.

MS'2013 akimirkos (7)

2013 m. liepos 20 d.
Siunčiame šiltas akimirkas iš matininkų sąskrydžio, įvykusio šių metų lietuvos 5-7 dienomis Trakų rajono Vilkokšnio ežero pakrantėje polsiavietėje "Papartis".

ŽŪM nuomonė dėl Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų taikymo (5)

2013 m. liepos 16 d.
Žemės ūkio ministerija atsižvelgdama į apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2013-03-15 iki 2013-04-17 dešimtyje apskričių, metu iškilusių neaiškumų dėl žemės sklypų kadastro duomenų byloje komplektuojamų dokumentų, taip pat žemės sklypų ženklinimo procedūrų, pateikė raštu nuomonę dėl kai kurių Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų taikymo praktikoje.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas NTK 2013 (7)

2013 m. liepos 11 d.
Nuo šių metų sausio 2 dienos parengtoms statinių kadastro duomenų byloms rengti jau turi būti taikomi atnaujinti kainynai.

Lietuvos matininkų sąskrydis MS'2013 (atnaujinta) (4)

2013 m. gegužės 16 d.
Š.m. liepos 5, 6 ir 7 dienomis Trakų rajono nuostabaus Vilkokšnio ežero pakrantėje įsikūrusioje sodyboje "Papartis" vyks kasmetinis LMA sąskrydis. Visus kviečiame dalyvauti ir registruotis! O tų kurie jau užsiregistravę, labai prašome pakartotinai užsiregistruoti, kadangi dėl techninių problemų nebuvo užfiksuota Jūsų registracijos informacija.

LMA'2013 nuotraukų galerija (3)

2013 m. gegužės 13 d.
Prisiminti 2013 metų LMA metinės konferencijos akimirkas galite LMA interneto svetainės nuotraukų galerijoje.

Jei dar neapsisprendėte dėl 2 procentų GPM

2013 m. balandžio 22 d.
Jeigu dar neapsisprendėte, kam panaudosite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio, pats metas apsispręsti. Kviečiame paskirti juos Lietuvos matininkų asociacijai.

LMA metinė konferencija. Erdviniai duomenys - darniai plėtrai (4)

2013 m. kovo 29 d.
Lietuvos matininkų asociacija š.m. balandžio 19 dieną (penktadienį) visus, kuriuos domina geodezininkų, matininkų ir žemėtvarkininkų veikla, kviečia dalyvauti LMA’2013 metinėje konferencijoje “ERDVINIAI DUOMENYS — DARNIAI PLĖTRAI”, o LMA nariai kviečiami taip pat dalyvauti metiniame visuotiniame LMA narių susirinkime.

Su kovo 11!

2013 m. kovo 11 d.
Nuoširdžiai sveikiname visus Jus su viena iškiliausių mūsų šalies istorijos datų - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

ŽŪM ir NŽT organizuoja apskritojo stalo diskusijas su matininkais

2013 m. kovo 11 d.
Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos socialiniai partneriai nusprendė suorganizuoti 10 apskritojo stalo diskusijų, žemės sklypų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų bylų rengimo temomis. Diskusijos vyks dešimtyje regionų (apskričių) kovo–balandžio mėnesiais.

LMA raštas naująjai Žemės ūkio viceministrei (5)

2013 m. vasario 19 d.
Lietuvos matininkų asociacija išsiuntė raštą naująjai Žemės ūkio viceministrei p. Leokadijai Počikovskai dėl geodezijos, kadastro, kartografijos sričių veiklos vystymo ir priežiūros.

"Matavimų akademijos - 2013" nemokamas seminaras Vilniuje (4)

2013 m. vasario 18 d.
UAB "TPI Vilnius" ir VĮ "Registrų centras" organizuoja nemokamą seminarą matininkams ir geodezininkams.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas NTK 2013 (9)

2013 m. vasario 18 d.
Nuo šių metų sausio 2 dienos parengtoms statinių kadastro duomenų byloms rengti jau turi būti taikomi atnaujinti kainynai. Pagal Kadastro nuostatų 32.2.10. punktą statinio vertės apskaičiuojamos vadovaujantis kadastro tvarkytojo (VĮ Registrų centro) patvirtintais Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynais (NTK) ir statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvais (SVN). Aktualius pasiūlymus ir pageidavimus dėl jų papildymo ir atnaujinimo prašome siųsti į VĮ Registrų centrą el. pašto adresu grazinakumetaitiene@registrucentras.lt.

LMA pateikė pastabas sutartinių topografinių planų ženklų techninių reikalavimų reglamento pakeitimo projektui

2013 m. vasario 4 d.
Lietuvos matininkų asociacija išsiuntė raštą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos "Dėl teisės akto projekto Nr. 13-181-01 "Dėl Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 45 "Dėl sutartinių topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo" pakeitimo" derinimo".

Gerbiamam Algimantui Sruogiui - 85 (5)

2013 m. sausio 18 d.
Lietuvos matininkų asociacija nuoširdžiai sveikina solidžiausią ir aktyvų savo narį Algimantą Sruogį garbingo 85 metų jubiliejaus proga.

Tęsiami žemės administravimo sektoriaus stiprinimo darbai

2013 m. sausio 15 d.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos intensyviai vykdydama žemės administravimo sektoriaus priežiūros darbus, siekia užtikrinti, kad asmenys, turintys žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjo, geodezininko arba matininko kvalifikacijos pažymėjimą laikytųsi įstatymuose išdėstytų reikalavimų.

Matininko sprendimo dėl pateiktų pastabų formų pavyzdžiai (3)

2013 m. sausio 15 d.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino matininko sprendimų dėl kviestinių asmenų raštu pateiktų pastabų atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus formų pavyzdžius.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas NTK 2013 (4)

2013 m. sausio 9 d.
Nuo šių metų sausio 2 dienos parengtoms statinių kadastro duomenų byloms rengti jau turi būti taikomi atnaujinti kainynai.

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys