Naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos atnaujintų žemės našumo vertinimo duomenų skelbimo ir naudojimo

2015 m. sausio 5 d.

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos atnaujintų žemės našumo vertinimo duomenų skelbimo ir naudojimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ecb9fa090ba11e4bb408baba2bdddf3

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys