Naujienos

Dėmesio, matininkai...

2016 m. sausio 8 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 2 d. priėmė nutarimą Nr. 1238, kuriuo pakeitė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (toliau – Nuostatai) ir nusprendė, kad matininkas ir kadastro tvarkytojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo, derinimo bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą bei jų tikslinimo darbus nuo 2016 m. sausio 1 d. privalo vykdyti elektroninėmis priemonėmis (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7aadf209a7a11e58fd1fc0b9bba68a7).

Tai reiškia, kad žemės sklypų kadastro duomenų bylos patikrinimui, kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimasnustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis nereikalingas, vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-244 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af66829073f911e5906bc3a96c765ff4https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E57B2A3CF4A0), ir Nuostatų 72-82 punktuose nustatyta tvarka - išankstinei patikrai,turi būti teikiamos tik per informacinę sistemą „GeoMatininkas“, Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ tvarkos apraše, patvirtintame VĮ Registrų centro direktoriaus 2014-04-01 įsakymu Nr. v-85 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d88509c0b97011e3ad2eed5a4e1b7108), nustatyta tvarka.

Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui pateikti ir elektroniniu parašu pasirašyti žemės sklypų kadastro duomenų bylas (bylų dokumentus) gali registruoti informacinės sistemos „GeoMatininkas“ vartotojai – matininkai, sudarę sutartis su valstybės įmone Registrų centru (daugiau informacijos http://www.registrucentras.lt/p/176), prisijungdami prie sistemos asmeniniu informacinės sistemos „GeoMatininkas“ vartotojo vardu bei slaptažodžiu. Tiems matininkams, kurie naudojasi informacinės sistemos „GeoMatininkas“ paslaugomis naujų sutarčių sudaryti nereikia.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. elektroninėmis priemonėmis bus rengiamos, pateikiamos tikrinimui bei kadastro duomenų įrašymui visos nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos, tame tarpe ir tos žemės sklypų kadastro duomenų bylos, kurias šiuo metu tikrina Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys