Naujienos

Europos Sąjungos nuolatinio kadastro komiteto konferencija Vilniuje

2013 m. lapkričio 27 d.

Valstybės įmonė Registrų centras, pirmininkaujantis Europos Sąjungos Nuolatiniam kadastro komitetui, 2013 m. spalio 21-23 d. surengė tarptautinę konferenciją „Artis Centrum Hotels“ viešbučio konferencijų centre, Vilniuje. Konferencijos tikslas - pristatyti nekilnojamojo turto kadastro ir registro ateitį, erdvinių duomenų naudojimo galimybes, kadastro ir registro duomenimis grindžiamų el. paslaugų plėtrą, numatyti naujus iššūkius matininkams, stiprinti tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą ir pasirašyti susitarimą veikti išvien sudarant geresnes sąlygas naudoti be sienų nekilnojamojo turto kadastro, registro ir geoerdvinius duomenis visiems Bendrijos gyventojams ir verslo subjektams.

Be dalyvių iš Lietuvos, konferencijoje dalyvavo 38 užsienio svečiai: tarptautinių organizacijų - EuroGeographics, Europos žemės registrų asociacijos, Europos matininkų tarybos, Europos žemės informacinės paslaugos asociacijos - atstovai ir užsienio valstybių (Airijos, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Kipro, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos ) nekilnojamojo turto kadastro, registro, administravimo įstaigų, agentūrų ir įmonių vadovai ir specialistai.

Nuolatinio kadastro komiteto konferencijos dalyviai

Nuolatinio kadastro komiteto konferencijos dalyviai

Europos Sąjungos Nuolatinio kadastro komiteto konferenciją atidarė ir jos dalyvius pasveikino Registrų centro direktorius Kęstutis Sabaliauskas.

Teisingumo ministras  Juozas Bernatonis pasveikino konferencijos dalyvius ir savo kalboje pažymėjo: …..kalbėdami apie Europos Sąjungos Nuolatinio kadastro komitetui įprastus klausimus negalime apeiti informacinės visuomenės plėtros, sandorių be sienų, valstybės registrų ir jų duomenimis grindžiamų paslaugų integracijos temų. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kuruoja pagrindinių šalies registrų tvarkymą ir administravimą taip prisidėdama prie vieno iš valstybės prioritetinių siekių – sukurti žinių visuomenę – įgyvendinimo.

Kalba teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Kalba teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Visų mūsų laukia nemaži darbai siekiant visiškai įteisinti spausdintų dokumentų nenaudojančias informacines technologijas valstybės valdymo, verslo paslaugų, finansų ir kitose srityse. Turi būti sureguliuotas ir užtikrintas saugus duomenų naudojimas, šalies registrai, kadastrai ir informacinės sistemos turi būti integralios ir atviros bei orientuotos į žmogų ar kitą verslo subjektą.

Malonu, kad šioje srityje pirmieji žingsniai jau žengti. Lietuvoje pilnai funkcionuoja pagrindinių valstybės registrų skaitmeninės duomenų bazės; gyventojai, matininkai, turto vertintojai bei verslo subjektai daugumą paslaugų gali užsisakyti internetu ir taip sutaupydami savo brangų laiką išvengti kelionių ir eilių. Tačiau dar reikia daug nuveikti perkeliant viešąsias paslaugas į elektroninę erdvę, užtikrinant efektyvų apsikeitimą duomenimis, išvengiant duomenų surinkimo dubliavimo bei gerinant įvairių informacinių sistemų ir registrų tarpusavio sąveiką.

Sveikindamas konferencijos dalyvius linkiu visiems siekti bendro tikslo – sukurti tinkamą informacinę erdvę, kurioje būtų skatinama visapusiškai keistis informacija apie Europos Sąjungos valstybių narių vykdomą veiklą nekilnojamojo turto kadastro srityje, kurti strategijas ir siūlyti bendras iniciatyvas, kurios padėtų derinti įvairias Europoje veikiančias nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemas. Tikiu, kad konferencijos metu vyksiančios konstruktyvios diskusijos ir pasiūlymai prisidės prie įgyvendinamų sprendimų ir vizijų tobulinimo.

Konferencijos dalyvius taip pat  pasveikino Lietuvos pramonininkų asociacijos prezidentas Robertas Dargis, kuris akcentavo regionų plėtros iššūkius ir erdvinių kadastro duomenų svarbą verslui.

Konferencija buvo suskirstyta į 5 sesijas. Pirmoje sesijoje buvo pristatytas Lietuvos pirmininkavimas - faktai ir iššūkiai. Lietuvos makroekonomiką apžvelgė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorė  Rūta Rodzko, o Inžinerijos ir konsultacijų kompanijos „Sweco Lietuva“ vyriausiasis architektas-urbanistas Mindaugas Pakalnis išsamiai supažindino su regionų plėtros tendencijomis.

Antroje sesijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas nekilnojamojo turto administravimui, viešųjų paslaugų integravimui, kadastro ir vertinimo duomenų panaudojimui, detalaus planavimo ir nekilnojamojo turto kadastro procesams ir svarbių uždavinių įgyvendinimui skaitmeniniame amžiuje. Pranešimus perskaitė Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Pakalka, Latvijos valstybinės žemės tarnybos Kadastro ir registro departamento viršininkė Signe Rudzite, Estijos žemės tarnybos Nekilnojamojo turto vertinimo departamento viršininkas Andres Juss, Suomijos nacionalinės žemės tarnybos generalinis direktorius Arvo Kokkonen ir Švedijos nacionalinės žemės tvarkymo tarnybos vyresnioji patarėja kadastro plėtrai Ewa Swensson.

Trečioje sesijoje buvo diskutuojama apie elektroninių paslaugų kūrimo tendencijas Lietuvoje. Valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro duomenų administravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Eglė Rimkienė pristatė Regionų geoinformacinės aplinkos paslaugą (REGIA) - patogią platformą geografine padėtimi grindžiamiems sprendimams priimti, palengvinančią valstybės institucijų, gyventojų ir verslo tarpusavio informacijos mainus. Pristatytas REGIA veikimas debesų kompiuterijos principu, Adresų, Juridinių asmenų, Nekilnojamojo turto registro duomenų bei kitų valstybės registrų ir duomenų bazių integralumas, informacijos talpinimo įrankiai, paslaugos naudojimo statistika. Akcentuotos plačios REGIA paslaugos panaudojimo plėtros galimybės, informatyvumas, duomenų aktualumas bei paprastas naudojimas. Registrų centro Informacinių technologijų centro vadovas Arvydas Šėmys išdėstė informacinių technologijų sprendimus Registrų centre, informacinių sistemų kūrimo  ateities planus ir paslaugų plėtros perspektyvas. Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Nekilnojamojo turto kadastrui ir registrui Romualdas Kasperavičius akcentavo, kad efektyvus nekilnojamojo turto administravimas ir aukšto lygio elektroninių paslaugų teikimas galimas tik esant visiškai nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų integracijai. Esminis šio proceso bruožas - maksimaliai tenkinti piliečių ir verslo atstovų siekį gauti išsamią ir kokybišką informaciją tiek apie žemės sklypų ir statinių bei patalpų kiekybines ir grafines charakteristikas, tiek ir apie teisinę būklę – savininkus, naudotojus, nuomininkus, hipotekas, areštus ir pan. Aukštas nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų integravimo lygis Lietuvoje sudarė puikias sąlygas piliečiams ir verslui efektyviai administruoti savo turimą ar valdomą turtą ir išvedė Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistemą į efektyviausiai pasaulyje veikiančių tokio tipo sistemų pirmąjį penketuką. Registrų centro direktoriaus pavaduotojas turto vertinimui Arvydas Bagdonavičius pabrėžė, jog nekilnojamojo turto masinio vertinimo sistema istoriškai buvo skirta mokestinių uždavinių sprendimui, tačiau šiuo metu ši sistema yra naudojama žymiai plačiau. Masinio vertinimo būdu gauti rezultatai yra naudojami įvairiems valdžios, gyventojų ir verslo poreikiams. Lietuva plėtodama masinio vertinimo procesus stengiasi būti tarp lyderių, siūlydama vis platesnį sistemos panaudojimą, pritraukdama į šį procesą mokslininkus bei jų siūlomas inovacijas.

Ketvirta sesija buvo skirta apžvelgti matininkų veiklą šiandien ir rytoj Lietuvoje ir Europoje, įrengtą GPS nuotolinių stočių tinklą ir geoerdvinių duomenų naudojimą ir platinimą.

Europos matininkų tarybos (CLGE) prezidentas Jean-Yves Pirlot savo pranešime pristatė CLGE, kuri vienija narius iš 36 narių šalių, iš jų 28 ES valstybės narės, ir 3 šalys stebėtojos. Tarybos tikslas – remti ir reklamuoti matininko profesiją Europos Sąjungoje ir skatinti jos plėtrą Europos Tarybos šalyse. Pranešėjas nurodė strateginius CLGE tikslus, kurie numato aktyvų dalyvavimą įstatymų leidybos procese, reglamentuojančiame matininko profesiją Europos ir nacionaliniame lygmenyse; matininko profesijos įvaizdžio kūrimą; jaunų matininkų motyvavimą jungti į savo šalies asociacijas bei CLGE. Pranešėjas akcentavo geoerdvinės informacijos svarbą mūsų gyvenimą, kurios kūrime matininkas užima ypač svarbų vaidmenį. Žemosios Saksonijos geografinės informacijos ir žemės plėtros agentūros direktorius Peter Creuzer pristatė geoerdvinių duomenų naudojimą ir platinimą Žemojoje Saksonijoje bei pabrėžė integruoto standartizuotų, INSPIRE direktyvos reikalavimus atitinkančių duomenų bei paslaugų ir produktų, atitinkančių vartotojų poreikius svarbą. Kitą pranešimą perskaitė Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas Edmundas Kazimieras Paršeliūnas ir pristatė vietos nustatymo tikslumo galimybes ir svarbą. Lietuvos matininkų asociacijos viceprezidento Rimanto Ramanausko pranešime buvo pristatyta Lietuvos matininkystės trumpa istorija nuo Žygimanto Augusto laikų ir ateities vizijos. Apibūdinta profesinė matininkų visuomenė ir jos dabartinė veika bei specialistų rengimas universitetuose ir kolegijose. Pristatyta e-matininko  programinė įranga bei nekilnojamojo turto kadastro e-bylos rengimo principai ir integralumas su Registrų centro bei kitų žinybų informacinėmis sistemomis.

Penktoje sesijoje vyko aktyvi diskusija bendradarbiavimo tarp tarptautinių organizacijų klausimais. Įvairiapusiškus organizacijų ir asociacijų pristatymo ir tarpusavio bendradarbiavimo pranešimus perskaitė Didžiosios Britanijos nacionalinės kartografijos įstaigos Ordnance Survey direktorius strategijai John Carpenter, EuroGeographics asociacijos generalinis sekretorius ir vykdantysis direktorius Dave Lovell, Europos žemės registrų asociacijos (ELRA) prezidentas Alasdair Lewis ir Europos žemės informacinės paslaugos (EULIS) Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) direktorius Rik Wouters.

Pasirašyta penkių organizacijų:  EuroGeographics, Nuolatinio kadastro komiteto (PCC),  ELRA, EULIS ir Europos matininkų tarybos (CLGE) atstovų sutartis dėl bendradarbiavimo įgyvendinant vieningą viziją Lietuvos pirmininkavimo ES Nuolatiniam kadastro komitetui kadencijos metu, kuri sutampa su valstybės pirmininkavimu ES Tarybai. ES Nuolatinio kadastro komiteto konferencijoje susitarimą šios organizacijos vardu pasirašė jos prezidento pareigas einantis valstybės įmonės Registrų centro direktorius Kęstutis Sabaliauskas.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusių organizacijų atstovai (iš dešinės: R. Wouters, D. Lovell, K. Sabaliauskas, J.Y. Pirlot, A. Lewis)

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusių organizacijų atstovai (iš dešinės: R. Wouters, D. Lovell, K. Sabaliauskas, J.Y. Pirlot, A. Lewis)

Pasirašytoje  sutartyje  apibrėžta vieninga vizija apima bendrų Europos nekilnojamojo turto informacinių paslaugų sukūrimą. Siekiama, kad integruoti duomenys apie nekilnojamąjį turtą taptų prieinami visiems Europos gyventojams ir verslui, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. Vienas iš Europos Komisijos strateginių tikslų - sudaryti geras sąlygas vieningai Europos nekilnojamojo turto rinkai, kurioje vienos šalies gyventojas galėtų saugiau įsigyti nekilnojamąjį turtą kitoje šalyje neišvykdamas į užsienį. Vilniuje pasirašyto susitarimo dalyviai taip pat susitarė spartinti nekilnojamojo turto sandorio be sienų principo įgyvendinimą. Konferencijos pabaigoje Registrų centro direktorius Kęstutis Sabaliauskas padėkojo pranešėjams ir visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą įvairiais penkiose sesijose pristatytais ir svarstytais klausimais.

Lietuvos matininkų asociacijos narys
Bronislovas Mikūta

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys