Naujienos

Gerbiamam Algimantui Sruogiui - 85

2013 m. sausio 18 d.

Istorija vienai seniausių ir garbingiausių matininko profesijai skaičiuoja tūkstantmečius. Kiekvienas Žmogus nepakeičiamas Laike, nepakartojamas Žemėje, savo gyvenimui skaičiuoja metus, valandas, dienas, valandas, sekundes. Skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. Įvedus laiko pataisas, matavimus atlikus realaus laiko kinematiniu metodu, kai pataisos iš žinomų taškų perduodamos radijo bangomis iš radijo stočių arba transliuojamos internetu,  Jums, gerbiamas Algimantai, suskaičiavo 85… Tai ir daug, ir mažai.

Daug, jei matuosime Jūsų nuveiktais darbais, nes žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais. Jų, gerbiamas Algimantai, visada įdėdamas daug širdies šilumos, padarėte daug ir gerų. Mažai, jai kalbėsime apie žmogaus amžių. Tai tik 5 kartus po 17. Tai tik penkios ugningos jaunystės viename koordinuotame punkte, tai prabėgusių ir ateinančių dienų prasmingo skrydžio apmąstymas.

Kiekvienas žmogus skleidžia gyvenime savo šviesą, daugiau mažiau ryškią ar blankią... Jūsų, gerbiamas Algimantai, skleidžiama šviesa — ypatinga, šviečianti kolegoms, jaunimui ir artimiesiems. Savo meile ir ištikimybe profesijai, žingeidumu žinioms, modernioms technologinėms naujovėms, Jūs esate švyturiu jaunimui, visiems šalia esantiems kolegoms.

Todėl... gražūs, dideli ir solidūs, Jūsų, gerbiamas Algimantai, pastatyti gyvenimo rūmai. Juose daug durų į atskiras menes. Kiekvienais metais vis atveriate naujas ir naujas duris. Šiemet atveriate duris į solidžią 85- tą savo gyvenimo menę. Už jos durų slepiasi dar nenuveikti darbai, neįgyvendintos idėjos. Joje, neabejotinai, rasis ir profesijos puoselėjimo skrynia, ir patirties perdavimo jauniesiems kolegoms spinta, ir, be jokios abejonės, daugybė nesurašytų minčių bei sumanymų…

Lietuvos matininkų asociacija nuoširdžiai sveikina solidžiausią ir aktyvų savo narį Algimantą Sruogį garbingo 85 metų jubiliejaus proga ir linki  artimųjų meilės, nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų, laimingų metų, sveikatos ir ilgo gyvenimo! Skubantys metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį!

Nulinguoja, nuklysta tie metai,
Lyg GPS palydovai padangėj rudens.
Tik širdy ir sieloje jų verpetai
Vis šilta ugnele rusena ir rusens.
Jie primena, kiek sklypų išmatuota,
Kiek visiems išdalinta širdies šilumos.
Kiek daug dirbta, mylėta, svajota,
Tik atklydę laiko aidai atkartos…
Lai šis jubiliejus šviečia ir žėri,
Nuostabia žvaigždžių šviesa.
Tegul tolyn gyvenimas liejasi
Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme!


Lietuvos matininkų asociacijos Taryba
2013 m. sausio 18 d.

 


 

Gerbiamas Algimantas Sruogis gimė 1928 metų sausio 18 dieną Marijampolėje darbininkų šeimoje, o būdamas septynerių kartu su tėveliais persikėlė į Kuršėnus, kur lankė mokyklą ir baigė 7 gimnazijos klases.

Nuo 1950 metų prasidėjo p. Algimanto profesinė veikla. Baigęs metinius matininkų kursus jis buvo paskirtas Radviliškio rajono vyriausiu žemėtvarkos tvarkytoju. 1952 metais pradėjo dirbti į Žemėtvarkos valdybos operatyviniame padalinyje, o nuo 1954 dirbo Dusetų rajono žemėtvarkos skyriaus vyriausiu žemės tvarkytoju.

1959 metų pabaigoje panaikinus Dusetų rajoną p. Algimantas persikėlė į Panevėžį, kur dirbo Panevėžio projektavimo skyriuje topografu. 1963 metais skyrių reorganizavus į Inžinerinių tyrinėjimų institutą, p. Algimantas buvo paskirtas šio instituto Panevėžio skyriaus viršininku.

1964 metais baigus Maskvos žemėtvarkos instituto geodezijos fakultetą ir įgijus geodezijos inžinieriaus specialybę p. Algimantui teko ne vienerius metus dirbti įvairiose užsienio šalyse atliekant topografinius ir geodezinius darbus: 1966-1968 metais Kuboje, 1973-1977 metais Sirijoje, 1981-1984 metais Alžyre. O kiekvieną kartą grįžus į Lietuvą p. Algimantas dirbdavo gimtajame Panevėžio inžinerinių tyrinėjimų institute.

1988 metais p. Algimantas išėjęs į pensiją ir toliau nenustygo vietoje, todėl įsteigė UAV „Nivelyras“, kuri atliko topografinius ir žemėtvarkos darbus. 2003 metais likvidavus bendrovę buvo įsteigta A. Sruogio matininko biuras, kuris veikia ir dabar.

Paruošta pagal Egidijaus Žukausko surinktą informaciją

Komentarai

Barbie 2016 m. liepos 22 d. 15:21:00
You can always tell an expert! Thanks for congtiburint. http://hductircfu.com [url=http://dgogthgze.com]dgogthgze[/url] [link=http://fdygcit.com]fdygcit[/link]
Gina 2016 m. liepos 20 d. 14:10:00
<a href="http://ycwfket.com">Phamnneoel</a> breakdown of the topic, you should write for me too!
Allayna 2016 m. liepos 20 d. 06:46:54
Yeah that's what I'm talking about ban-y-bice work! http://xbktjdxfun.com [url=http://wvnfqsz.com]wvnfqsz[/url] [link=http://jzalcjlq.com]jzalcjlq[/link]
Sagi 2016 m. liepos 19 d. 01:55:59
Check that off the list of things I was <a href="http://yjfdvf.com">cofensud</a> about.
Misty 2016 m. liepos 18 d. 21:40:17
It was dark when I woke. This is a ray of sunseinh.
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys