Naujienos

In memoriam Vytautui Žeimiui

2016 m. birželio 1 d.

2016 m. gegužės 14 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė Vytautas Žeimys. Lietuvos matininkų asociacijos, kolegų ir bendražygių matininkų, geodezininkų, kraštotvarkininkų ir žemėtvarkininkų vardu reiškiame užuojautą žmonai Daivai ir dukrai Aušrai dėl brangaus ir mylimo vyro ir tėčio netekties. Vytautas Žeimys palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse.


Vytautas Žeimys gimė 1961 m. balandžio 26 d. Kuniškių kaime Anykščių rajone šviesios atminties Jurgio ir Kristinos Žeimių šeimoje. Vytauto tėvai buvo paprasti kaimo žmonės. Vytautas mokėsi Anykščių 2-joje vidurinėje mokykloje, kuri dabar pavadinta Antano Vienuolio vardu.

Būdamas 15-os metų Vytautas 1976 m. įstojo į Vilniaus statybos technikumą (dabar - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija), kurią sėkmingai baigė 1980 m ir įgijo inžinerinės geodezijos techniko specialybę. Tais pačiais metais Vytautas pradėjo darbo karjerą Inžinerinių tyrinėjimų instituto Kauno filiale. Vėliau, po tarnybos tarybinėje armijoje (nuo 1980 m. lapkričio iki 1982 m. lapkričio), darbą tęsė tame pačiame institute Vilniuje, kuriame dirbo inžinieriumi-topografu iki 1993 m. Už gerą darbą Vytautas susilaukė ne vienos padėkos ir didelės bendradarbių pagarbos.

Būdamas be galo atsidavęs savo profesijai, Vytautas 1993 m. įgyvendino savo gyvenimo svajonę – įsteigė savo individualią įmonę, kuri ilgainiui išaugo į solidžią geodezijos, kadastro, žemėtvarkos ir kraštotvarkos paslaugų įmonę - UAB „Atspindys“. Šios įmonės veikla – tai puikus šeimos verslo ir pasišventimo profesijai pavyzdys. Įmonė išugdė ne vieną naujos kartos specialistą, kurie šiandien jau dirba savarankiškai. Nors darbas ir verslas pareikalaudavo nemažai pastangų ir laiko, tačiau tai nesutrukdė Vytautui siekti profesinio tobulėjimo, įgyvendinti naujoves bei būti aktyviam profesinėje bendruomenėje. Nuo 1996 m. Vytautas studijavo Lietuvos žemės ūkio universitete ir 2001 m. įgijo kraštotvarkos inžinieriaus kvalifikaciją. Neatsitiktinai V. Žeimio individuali įmonė buvo viena pirmųjų, sėkmingai vykdančių geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo darbus. Tarptautinės matininkų federacijos (FIG) prezidentas Robert Foster dar 2001 m. lankydamasis Vytauto Žeimio įmonėje stebėjosi, kad tai, ką šioje įmonėje atlieka vienas specialistas, jo šalyje (JAV) paprastai apimtų matininko, teisininko ir derybų tarpininko specialistų paslaugas. Vytautas Žeimys nuo pat LMA susikūrimo buvo aktyvus jos narys, o jo įmonė „Atspindys“ buvo pristatoma garbingiems užsienio svečiams, kaip vienas pažangiausių privataus matininko verslo pavyzdžių Lietuvoje.

Vytauto šeima ir profesinė veikla buvo visada neatsiejamos gyvenimo pusės. Vytautas visada buvo rūpestingas vyras ir tėtis, todėl neatsitiktinai šeima buvo visada kartu ir darbe ir laisvalaikiu. Žmona Daiva buvo pirmoji pagalbininkė tvarkant įmonės finansinius klausimus, o dukra Aušra po teisės studijų taip pat dirbo kartu su tėveliais. 

Šeima labai mėgdavo keliauti ir kartu aplankė ne vieną pasaulio kampelį. Kelionių įspūdžiai, kartu praleistas laikas prie namų židinio ar darbo rūpesčiuose paliko daug šiltų ir mielų prisiminimų. Vytautas ir Daiva susituokė 1986 m, o po metų susilaukė dukros Aušros. Anykščių bažnyčioje palaimintą Vytauto ir Daivos santuoką visada lydėjo begalinė meilė ir atsidavimas vienas kitam iki pat paskutinės Vytauto gyvenimo akimirkos. Vytauto šeimos istorija – tai įkvepiantis meilės, pagarbos, darnos ir begalinio rūpesčio pavyzdys.

Vytautas buvo ir liks mūsų prisiminimuose, kaip dvasiškai stiprus, trokštantis gyventi, darbštus, mylintis, nepaprastai doras ir teisingas, neabejingas kitų bėdoms ir tiesiog nuostabus žmogus.

Liūdime kartu, kad likimas lėmė Vytautui taip anksti palikti gyvenimą.

LMA taryba

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys