Naujienos

Lietuvos matininkų asociacijos kreipimasis

2016 m. balandžio 12 d.

 

DĖMESIO!
Lietuvos Matininkų Asociacija kreipiasi į aukščiausias valdžios institucijas ir visas suinteresuotas šalis atkreipdama dėmesį į matininkystę, žemėtvarką, teritorijų planavimą, kadastrą, topografiją, geodeziją, geoerdvinius duomenis ir kitas sritis siejančių sistemų, administravimo, teisinės bazės esamas esmines problemas. Siūlo galimus sprendimo būdus.

Lietuvos matininkų asociacija kreipiasi į aukščiausias valdžios institucijas ir visas suinteresuotas šalis atkreipdama dėmesį į matininkystę, žemėtvarką, teritorijų planavimą, kadastrą, topografiją, geodeziją, geoerdvinius duomenis ir kitas sritis siejančių sistemų, administravimo, teisinės bazės esamas esmines problemas. Siūlo galimus sprendimo būdus.

 

Kreipimosi ir pasiūlymų dokumentas

Kviečiami prisijungti prie diskusijos LMA Facebook paskyroje

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys