Naujienos

LMA atstovai dalyvavo Baltijos matininkų forume Estijoje

2011 m. kovo 10 d.

Į antrąjį Baltijos matininkų forumą (BMF), vykusį š.m. kovo 3 d. Parnu kurortiniame mieste Estijoje, susirinko apie 20 žmonių iš Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos. Forumą sukvietė Estijos geodezininkų (EGS) sąjunga, kuri  šiais metais švenčia 85-erių metų jubiliejų. LMA delegacija B.Nenortaitė, R.Ramanauskas, J.Česnauskienė, A.Janulevičius ir V.Sankalas turėjo progą ir galimybę pasveikinti EGS metinės konferencijos, vykusios kovo 4 d., dalyvius su jubiliejumi, o A.Janulevičius pristatė konferencijai pranešimą apie matininkams skirtą informacinę sistemą „Geomatininkas“. Pranešimas susilaukė didelio susidomėjimo, nes Lietuva šioje srityje yra labiausiai pažengusi. Be lietuvių, konferencijoje skaitė pranešimą ir Suomijos atstovai. Kiti konferencijos pranešimai buvo estų kalba, tad užsienio svečiai turėjo progą pasižvalgyti po seną Parnu miestą, o vakare sudalyvauti šventinėje vakarienėje bei betarpiškai pabendrauti su Estijos matininkais ir geodezininkais.

BMF tikslas – pasikeisti informacija apie aktualijas bei pasidalinti patirtimi, kaip sprendžiamos vienos ar kitos problemos. Pirmasis BMF, vykęs 2009 metais lapkričio mėn. Rygoje, pasirodė esąs labai naudingas ir įdomus, tad antrąjį forumą nebuvo sudėtinga sukviesti, nes visos šalys su entuziazmu pritarė šiam renginiui ir noriai dalyvavo.  Forume aptarti topografijos, kadastrinių matavimų ir standartų, specialistų kvalifikacijos ir veiklos priežiūros bei sertifikavimo klausimai, taip pat pasikeista idėjomis dėl bendro spausdintinio ar elektroninio leidinio (žurnalo). Lietuvai ypač įdomi tema buvo specialistų (geodezininkų ir matininkų) kvalifikacijos pripažinimo ir priežiūros patirtis Latvijoje ir Estijoje, kuri, bent jau iš pirmo žvilgsnio, yra efektyvi ir turinti profesijos atstovų bei valdžios institucijų palaikymą. Nors Estijos ir Latvijos patirtis skirtinga, tačiau ir viena ir kita turi savų privalumų. LMA prezidentė pakvietė Latvijos matininkų asociacijos ir Estijos geodezininkų sąjungos atstovus į LMA konferenciją, kurioje jie paprašyti supažindinti su šia patirtimi visus Lietuvos matininkus.

Baltijos matininkų forumo dalyviai

LMA viceprezidentas R.Ramanauskas pasveikino konferencijos dalyvius su EGS jubiliejumi ir įteikė atminimo dovaną EGS prezidentui Hugo Toll

A.Janulevičius pristatė konferencijos dalyviams informacinę sistemą "Geo-Matininkas"

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys