Naujienos

Matininkų dėmesiui

2015 m. sausio 15 d.

Registrų centras informuoja, kad nuo 2015 m. vasario 2 d. Kadastro tvarkytojas, tikrindamas spausdintinę žemės sklypo kadastro duomenų bylą, privalomai tikrins ir kartu su ja pateikiamos skaitmeninės duomenų rinkmenos turinį.

Kai žemės sklypo planas ir kadastro duomenų forma rengti panaudojant CAD programinę įrangą, papildomai bus tikrinama skaitmeninės duomenų rinkmenos atitiktis Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijai, patvirtintai valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013-02-28 įsakymu Nr. v-62 „Dėl skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo” (toliau — Specifikacija) ir spausdintiniams žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539) 30, 34, 64.1, 62.2, 64.9, 82, 83 punktais, kai kurie žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentai privalo būti rengiami ir skaitmenine forma, t. y. atitikti patvirtintą Specifikaciją, jeigu žemės sklypo planas ir kadastro duomenų forma rengti panaudojant CAD programinę įrangą. Šis įsakymas, patvirtinantis Specifikaciją įsigaliojo nuo 2013-06-03.

Atkreiptinas dėmesys, kad parengtą DWG rinkmeną galima ne tik neatlygintinai pasitikrinti informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ bet ir teikti per informacinę sistemą „GeoMatininkas“, atsisakant skaitmeninių laikmenų kurios tradiciškai teikiamos kartu su popierine žemės sklypo kadastro duomenų byla.

Pažymėtina, kad kai skaitmeniniai duomenys rengiami informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“  parengti duomenys pateikiami valstybės įmonės Registrų centrui, pasirenkant paslaugą „Popierinės bylos tikrinimas“. Paslauga teikiama neatlygintinai.

Daugiau apie duomenų teikimo galimybes informacinėje sistemoje „GeoMatininkas“ galite sužinoti pagalbos puslapyje: http://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/geo/help/pages/duomenu_teikimas.html

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys