Naujienos

Matininkų vaidmuo globaliame pasaulyje

2016 m. spalio 7 d.

Matininkų vaidmuo globaliame pasaulyje

Kazys MAKSVYTIS
Valstybės įmonė Registrų centras

Su kolega Rimantu Ramanausku, Lietuvos matininkų asociacijos viceprezidentu, teko dalyvauti FIG darbo savaitėje „The FIG Working Week 2016“ ir jos metu organizuotuose renginiuose – FIG Generalinėje asamblėjoje, konferencijoje ir parodoje, kurioje žymiausi gamintojai eksponavo naujausius žemės paviršiaus matavimo prietaisus, duomenų apdorojimo ir kūrimo programinę įrangą.

FIG – tarptautinė viso pasaulio matininkams atstovaujanti organizacija, įsteigta 1878 m. liepos 18 d. Paryžiuje prancūzišku pavadinimu  The Fédération Internationale des Géomètres, vėliau gavusi ir anglišką pavadinimą - The International Federation of Surveyors. FIG yra Jungtinių tautų pripažinta, glaudžiai su Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), Pasaulio banku ir kitomis tarptautinėmis institucijomis bendradarbiaujanti nevyriausybinė organizacija, vienijanti daugiau nei 120 šalių atstovus iš viešojo ir privataus sektoriaus, mokslo, akademinių, technologijas ir paslaugas teikiančių bendruomenių. FIG veiklą vykdo vadovaudamasi Generalinės asamblėjos patvirtintu darbo planu, kurį įgyvendina dešimt komisijų ir kitos šios organizacijos struktūros.  Kas ketverius metus vyksta tarptautinis kongresas, o kasmet – darbo savaitė (angl. - working week). Artimiausias kongresas numatytas 2018 metais Stambule, Turkijoje, o 2017 metų darbo savaitė – Helsinkyje, Suomijoje. Darbo savaitės metu vyksta FIG Generalinė asamblėja, daug plenarinių ir paralelinių sesijų, kuriose perskaitoma dešimtys pranešimų, garsios pasaulyje įmonės parodoje pristato matininkams svarbius naujausius techninius ir programinius sprendimus. FIG biuras įsikūręs Kopenhagoje, Danijoje. Tiems, kurie pageidauja detalesnės informacijos apie šią organizaciją, tikslinga apsilankyti interneto svetainėje www.fig.net. Lietuvai FIG atstovauja Lietuvos matininkų asociacija, kuri delegavo savo atstovus į atitinkamas komisijas. Tai leidžia būti dalimi globalios matininkų bendruomenės, keistis patirtimi ir naujais pasiekimais.FIG 76-sios darbo savaitės renginiai vyko šių metų gegužės 2 – 6 dienomis Christchurch mieste, Naujojoje Zelandijoje. Šių metų renginio tema – „Atsigavimas po nelaimės“ (angl. „Recovery from Disaster“) - tiesiogiai susijusi su 2011 metų pabaigoje Naujojoje Zelandijoje įvykusiais žemės drebėjimais. Dar ir dabar šiame mieste, kuris Lonely Planet ir The New York Times 2013 ir 2014 metais buvo  minėtas tarp rekomenduotinų aplankyti pasaulio vietų,  matyti žemės drebėjimo padariniai, daugybė statomų ir dar nepradėtų atstatyti pastatų. Laimei, organizatoriai šiam renginiui vietoj planuoto užbaigti Konferencijų centro pastato apdairiai pasirinko nepažeistą Sporto areną. Darbo savaitėje dalyvavo per 700 dalyvių, per tris konferencijos dienas 86 sesijose publikuota apie 250 dokumentų.Pirmą ir paskutinę darbo savaitės dienomis vykusioje FIG Generalinėje asamblėjoje buvo priimti svarbūs sprendimai - patvirtintas FIG Generalinės asamblėjos, įvykusios 2015 m. Sofijoje, Bulgarijoje, protokolas; išklausyta FIG Prezidentės, komisijų pirmininkų, 2015 m. finansinė, audito ir kitų FIG sudarytų organų ataskaitos ir joms po diskusijų pritarta; pristatytas planuojamas 2016 - 2019 m. biudžetas, kuriam taip pat pritarta; priimti nauji nariai, kai kurių narystė suspenduota; FIG viceprezidentais iš trijų kandidatų išrinkti Orhan Ercan iš Turkijos ir Mikael Lilje iš Švedijos. Beje, iš viso ši organizacija turi keturis viceprezidentus. Daug diskusijų sukėlė pirminiai pasiūlymai pertvarkyti organizacijos struktūrą. Lietuvoje tokio pobūdžio klausimai taip pat labai jautriai priimami. Sprendimų priėmimas šiuo klausimu perkeltas į vėlesnius metus. Baigiantis Generalinei asamblėjai išklausyta informacija apie pasirengimą 2017, 2018 ir 2019 metais vyksiančioms FIG darbo savaitėms. 2019 metais FIG darbo savaitė vyks Vietnamo Respublikoje.Atidarymo ir plenarinėse sesijose daug dėmesio skirta gamtos sukeltų padarinių (žemės drebėjimų, potvynių ir kt.) šalinimui, jų prevencijai, matininkų (kartu turimi omenyje ir geodezininkai, teritorijų planuotojai, erdvinių duomenų gamintojai ir valdytojai) vaidmeniui trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje padedant susidoroti su iškilusiomis problemomis. Pažymėta, kad matininkai turėtų būti labiau matomi, kad tikslinga savo darbus plačiau pristatyti tiek visuomenei, tiek ir politikams. Sukaupti ir susisteminti erdviniai duomenys yra labai svarbi informacija daugelio klausimų sprendimui, todėl ne mažiau svarbus yra sprendimus priimančių asmenų suvokimas, kaip minėti duomenys gali tam pasitarnauti. Net įvykus didžiulėms nelaimėms, būtina atstatymo darbus atlikti taip, kad ateityje analogiškų padarinių būtų išvengta. Labai svarbu turėti galimybę šiuos padarinius įvertinti panaudojant naujausią kartografinę informaciją iki ir po katastrofos. Tai padeda efektyviai valdyti situaciją bei laiku priimti protingus sprendimus. Šiais laikais matavimų srities profesionalams nepakanka naudotis tik žemėlapiais. Jie turi gebėti interpretuoti, apdoroti iš įvairių šaltinių gautus aukšto tikslumo erdvinius duomenis bei kurti atitinkamus modelius. Atstatymo darbai neįsivaizduojami be matininkų dalyvavimo, jų žinių ir turimų duomenų panaudojimo. Christchurch mieste praktiškai prie kiekvieno statomo (ar atstatomo) pastato statybos aikštelėje teko matyti matininkus, padedančius preciziniais matavimo prietaisais užtikrinti tinkamą statinių elementų įrengimą. Panašu, kad Naujoji Zelandija šią pamoką išmoko, t.y. suvokia matininkų darbo svarbą. Teko dalyvauti daugelyje paralelinių sesijų ir klausyti kitų šalių atstovų pranešimus apie žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo sistemas; kadastro duomenų daugiatikslį panaudojimą; BIM (angl. Building Information Modelling) taikymą statybų sektoriuje; nekilnojamojo turto kadastro duomenų atnaujinimą naudojant naujausias technologijas; deformacijų monitoringą ir analizę; matininkų patirties ir žinių pritaikymą, jaunųjų matininkų ir savanorių vaidmenį sprendžiant gamtos sukeltas problemas ir kt. Susidomėjusiems siūlau su plenarinėse sesijose pristatytais pranešimais susipažinti apsilankius FIG internetiniame puslapyje, kur galėsite pamatyti ir Lietuvos (Valstybės įmonės Registrų centro) FIG konferencijai raštu pateiktą dokumentą apie šalyje veikiančias nekilnojamojo turto administravimui skirtas informacines sistemas, įvairias klientams teikiamas intelektualias paslaugas. Pranešimas  „Informacinės sistemos nekilnojamojo turto administravimui Lietuvoje“ perskaitytas sesijoje „Naujos technologijos ir informacinių sistemų pakeitimai“. Lietuvos nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema pasaulyje yra vertinama kaip sektinas pavyzdys.  Konferencijos metu išgirsta informacija patvirtino banalią taisyklę - gyvenimas nestovi vietoje. Todėl turime stengtis neatsilikti, o gal ir būti vienu kitu žingsneliu priekyje prieš kitų  šalių kolegas. Lietuva turėtų pasistūmėti didelės apimties duomenų valdymo srityje; 3D kadastro sistemos sukūrimo srityje; tikslinga analizuoti teisines ir technines galimybes dėl nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų atnaujinimo naudojant aukščiausio tikslumo kartografinius duomenis; neišspręsti BIM duomenų valdymo, jų integravimo į esamas informacines sistemas ir kiti klausimai. Tam reikia bendrų valstybinių institucijų,  mokslininkų ir gamybininkų pastangų.Tur būt geriausiai matininkų, geodezininkų, erdvinius duomenis kuriančių, teritorijų plėtrą planuojančių specialistų svarbą apibūdina konferencijoje pasakyta mintis, kad „geras koordinavimas prasideda nuo gerų koordinačių“.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys