Naujienos

Mirė pirmasis LMA prezidentas doc. dr. Vytautas Tulevičius

2011 m. vasario 15 d.

2011 m. vasario 11 d. mirė pirmasis Lietuvos matininkų asociacijos prezidentas doc. dr. Vytautas Tulevičius.

Atsisveikinimas su velioniu vyks 2011 m. vasario 17 d. nuo 9 val. laidotuvių namuose P.Paco g. 4 (už šv. Petro ir Povilo bažnyčios)

Palaikai išnešami  vasario 17 d. 14 val. Laidotuvės Antakalnio kapinėse.

Visa Lietuvos matininkų asociacijos bendruomenė skaudžios netekties ir liūdesio valandą, nuoširdžiai užjaučia Velionio šeimą ir artimuosius.

 

Vytautas Tulevičius Pirmasis Lietuvos matininkų asociacijos prezidentas

(1994–1997)

Vytautas Tulevičius gimė 1930 m. sausio 7 d. Stakliškėse. 1953 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją. 1950 m. dar studijuodamas pradėjo dirbti topografinį darbą gamyboje, o nuo 1958 m. įsidarbino Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale geodezijos dėstytoju už valandinį atlyginimą. 1960 m. – jau Filialo vyresnysis dėstytojas, 1963 m. apgynė technikos mokslų kandidato [dabar daktaro] disertaciją, o 1965 m. jam suteiktas docento vardas. 1972–1974 m. buvo išvykęs į Malio Respubliką, kur prancūzų kalba dėstė geodezines disciplinas Bamako nacionalinėje inžinierių mokykloje. 1984 m. tris mėnesius stažavosi Helsinkio technologijos universitete. 1980–1990 m. buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Geodezijos katedros vedėjas. 1994 m. Vytautas Tulevičius išėjo į pensiją, tačiau ryšių su Vilniaus Gedimino technikos universitetu nenutraukė.

Per 36 metus aukštojoje mokykloje Vytautas Tulevičius dėstė inžinerinės geodezijos, geodezinių prietaisų, taikomosios geodezijos, aukštosios geodezijos, geodezinės astronomijos, mokslinio darbo organizavimo, geodezinių darbų ekonomikos ir kitas disciplinas, vadovavo mokomosioms ir gamybinėms praktikoms, kursiniam ir diplominiam projektavimui. Jau išėjęs į pensiją dėstė inžinerinės geodezijos discipliną anglų kalba statybinių specialybių studentams. Jis paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių iš geodezinių atramos tinklų ir inžinerinės geodezijos sričių. 1980–1990 m. buvo mokslinio leidinio „Geodezijos darbai“ atsakinguoju redaktoriumi.

Dirbdamas Vilniaus inžineriniame statybos institute jis aktyviai dalyvavo ir gamybiniame darbe – vykdė geodezinę priežiūrą ir atliko žymėjimus statant beveik visus Vilniaus tiltus. Visais jo atliktais matavimais galima buvo pasitikėti ir jais remtis. Jis yra vienas pirmųjų inžinerinės ir taikomosios geodezijos specialistų. Daug laiko ir energijos skyrė beveik visiems Lietuvoje vykdytiems topografiniams darbams, nusėdimams stebėti ir ženklų stabilumui.

Vytautas Tulevičius aktyviai dirbo visuomeninį darbą. 1994–1997 m. jis buvo Estijos, Latvijos ir Lietuvos geodezijos komisijos pirmininkas ir užmezgė glaudžius ryšius su Šiaurės šalių geodezijos komisija, kurios narės yra Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Tais pačiais 1994–1997 m. jis buvo ir pirmasis Lietuvos matininkų asociacijos prezidentas. Nuo 1996 m. – Vilniaus Vytautų klubo prezidentas.

Vytautas Tulevičius  visada buvo  draugiškas, plačios erudicijos, apsiskaitęs, mėgstantis muziką žmogus.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys