Naujienos

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynai NTK 2015

2015 m. sausio 2 d.

Matininkams, atliekantiems gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų statinių) matavimus, primename, kad nuo 2015-01-02 statinių kadastro duomenų byloms rengti turi būti taikoma atkūrimo kaštų (statybinė vertės), perskaičiuotos  į eurus.  

Kainynai, atsižvelgiant į skaičiuojamųjų statybos kainų pokyčius bei pasikeitimus, atnaujinti bei papildyti aktualiais inžinerinių  statinių  įkainiais.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynai NTK2015 yra skirti statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomi siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų statinių atkūrimo kaštus, atsižvelgiant į statinių naudojimo (eksploatavimo) trukmę.

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.2.10 punktu  patvirtinta:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b23844e0810111e4bc68a1493830b8b9

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/367294c0850f11e481c9c95e73113964

ir  įregistruota VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre: http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=326&lang=lt

Detalesnę informaciją apie NTK2015 kainynus galite rasti: 

http://www.sistela.lt/index.php?id=226

Komentarai

Veronica 2018 m. balandžio 17 d. 04:35:53
8 regulatory settlement, problematic sales practices at Wells Fargo go back to at least 2011. Wells fargo online sign in wells fargo bank login www wells fargo login California's sanctions enhance Wells Fargo trust issue. Those penalties might be lifted if Wells Fargo fixes its plan by March 31. Wells fargo dealer login [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo bank login[/url] wells fargo home mortgage login At first, the app will run only on Windows 10 for small mobile devices like smartphones.
Mira 2016 m. liepos 22 d. 15:21:08
Filnyla! This is just what I was looking for. http://lkmouot.com [url=http://dayzydfal.com]dayzydfal[/url] [link=http://xdehhuvsimm.com]xdehhuvsimm[/link]
Morey 2016 m. liepos 20 d. 14:10:11
That insight solves the <a href="http://iyxbocu.com">prmlbeo.</a> Thanks!
Katherine 2016 m. liepos 20 d. 06:47:09
There is a critical shortage of inaotmfrive articles like this. http://ipplwgkwtqh.com [url=http://nsszcm.com]nsszcm[/url] [link=http://rwxbmtqmea.com]rwxbmtqmea[/link]
Dillian 2016 m. liepos 19 d. 01:56:14
I could read a book about this without finding such real-world <a href="http://lmqjziib.com">aprsaochep!</a>
Marel 2016 m. liepos 18 d. 21:50:17
That's a qucew-kittid answer to a difficult question
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys