Naujienos

Pakeista žemės įvertinimo tvarka

2010 m. gruodžio 23 d.

Nutarimas parengtas siekiant įgyvendinti Žemės įstatymo nuostatas, pagal kurias apskričių viršininkų vykdytos žemės tvarkymo ir administravimo funkcijos nuo š. m. liepos 1 d. perduotos Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Nutarime numatoma, kad valstybinės žemės sklypų vertę, iki 2010-07-01 skaičiuotą apskričių viršininkų, apskaičiuoja Nacionalinė žemės tarnyba ar valstybės įmonė Valstybės turto fondas tuo atveju, kai valstybinės žemės sklypus parduoda Valstybės turto fondas.

Įgyvendinant Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatą, nutarime nustatyta, kad žemės sklypo ploto skirtumo, viršijančio leistiną matavimo tikslumą (nustatyto žemės sklypo plotas yra mažesnis), vertę, kuri Vyriausybės nustatyta tvarka žemės sklypo savininkui kompensuojama pinigais arba vertybiniais popieriais, Nacionalinė žemės tarnyba apskaičiuoja pagal žemės verčių žemėlapius.

Taip pat atsižvelgdami į tai, kad galiojantys įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai neįvardija institucijų, kurios turi perskaičiuoti Žemės įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytų žemės sklypų vertes, nutarimu nurodyta, kad tais atvejais, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus savivaldybės tarybos arba jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus, pakeičiama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, pobūdis (nenustatant (nekeičiant) kitų žemės sklypo kadastro duomenų), žemės sklypo vertę apskaičiuoja savivaldybės administracijos direktorius, o kitais atvejais – Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys.

Kadangi aplinkos ministro 2009-08-03 d. įsakymu Nr. D1-464  Valstybinė miškotvarkos tarnyba reorganizuota (nuo 2010-01-01) į Valstybinę miškų tarnybą, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1169 valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto pavadinimas pakeistas į valstybės įmonę Valstybės žemės fondą, nutarimu atitinkamai patikslinti šių institucijų pavadinimai.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys