Naujienos

Parengtas Tarptautinio nekilnojamojo turto matavimų standarto administraciniams pastatams projektas

2014 m. rugsėjo 28 d.

Pasaulio banko iniciatyva 2013 metais buvo sudaryta Tarptautinė matavimo standartų koalicija (International property measurement standards coalition, toliau- IPMSC). IPMSC sudaro 28 profesinės matininkų, nekilnojamojo turto vertintojų, investuotojų ir kt. organizacijos iš viso pasaulio (JAV, Australijos, Kinijos, Japonijos, Europos ir t.t.), tame tarpe ir Europos matininkų taryba (CLGE), kurios narys yra Lietuvos matininkų asociacija (toliau - LMA).

IPMSC nustatė, kad išmatuotas tokio paties pastato plotas dėl skirtingose pasaulio šalyse, ar netgi skirtingose rinkose tose pačiose šalyse, galiojančių skirtingų standartų, gali skirtis iki 20 procentų. Tai sukelia daug problemų, sukuria suinteresuotų asmenų nepasitikėjimą. IPMSC siekdama išspręsti šią problemą parengė Tarptautinio nekilnojamojo turto matavimų standarto administraciniams pastatams (International property measurement standards:Offices) projektą (toliau - Projektas). Dokumento sukūrimo tikslas yra sudaryti sąlygas skaidriam pastatų plotų nustatymui, didinti investuotojų, savininkų ir fondų pasitikėjimą ir tuo skatinti rinkų efektyvumą.

CLGE sudarytos darbo grupės nariai išnagrinėjo Projektą, jį aptarė pasitarimo Briuselyje metu (http://www.clge.eu/news/index/all/10/2014), parengė bei pateikė IPMSC savo pasiūlymus dėl jo tobulinimo ir papildymo. CLGE darbo grupėje dirbo ir LMA narys A. Janulevičius. LMA taip pat parengė ir 2014-09-11 IPMSC išsiuntė papildomas pastabas Tarptautinio nekilnojamojo turto matavimų standarto administraciniams pastatams projektui.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys