Naujienos

Paruoštas kadastrinių matavimų techninių reikalavimų projektas

2012 m. spalio 3 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2899) 1.6 punkte nurodyta, kad „nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo, nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir kai kuriuose kituose Nuostatų punktuose. Dabar galiojančios Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės nepakankamai reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo procedūras arba galiojantis reglamentavimas nebeatitinka kitų teisės aktų nuostatų.

Registrų centro direktoriaus pirmojo pavaduotojo Rimanto Ramanausko (LMA narys, viceprezidentas) pavedimu buvo suburta specialistų grupė: Gražina Kumetaitienė (LMA narė),  Kazys Maksvytis (LMA narys),  Jolanta Česnauskienė (LMA narė), Alvydas Janulevičius (LMA narys),  Zinaida Bobrik, kurie parengė Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo techninių reikalavimų projektą, kuriuo siūloma reglamentuoti visų nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų, pastatų ir patalpų bei inžinerinių statinių), kadastro duomenų nustatymo procesą. Rengiant šį dokumentą buvo konsultuotasi su matininkais, kadastro tvarkytojais, analizuota užsienio šalių patirtis bei įvertintos įvairių profesijų atstovų nuomonės.

Projektą rasite pagal šią nuorodą:  

http://www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=9715 

Šis Projektas taip pat 2012 09 18 raštu Nr. (1.1.38)s-4102 yra pateiktas  išnagrinėjimui, derinimui ir tvirtinimui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

Įvertinant tai, kad šis teisės akto projektas yra labai svarbus visai  matininkų bendruomenei, darbo grupė laukia pagal galimybes apibendrintų Jūsų pastabų komentarų, siūlymų elektroniniu paštu: Grazina.Kumetaitiene@registrucentras.lt.

Komentarai

Izidorius 2018 m. spalio 23 d. 18:05:57
Ar matininkas privalo patikrinti atliktų darbų privalomos dokumentacijos egzistavimą? Ar braižo patalpas pagal faktą ir viskas. ačiū
arvydas 2012 m. spalio 13 d. 11:53:03
Siūlant taisykles su nurodymais į standartus reikėtų pasiūlyti laiko sąnaudas ir piniginę išraišką kaip rekomendacija. Nes nepagrįstas ekonomiškai taisyklių naudojimas priveda iki nihilizmo.
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys