Naujienos

Pasitaikantys pažeidimai žemės sklypų kadastro duomenų bylose

2012 m. rugpjūčio 6 d.

Lietuvos matininkų asociacija gavo raštą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  (toliau - NŽT) dėl žemės sklypų kadastro duomenų bylose dažniausiai nustatomų pažeidimų.

NŽT rašte informuoja, kad nuo 2012-01-01 iki 2012-07-01 NŽT teritoriniai padaliniai (toliau – teritorinis skyrius) patikrino 57413 žemės sklypų kadastro duomenų bylų  ir iš jų 16816 nustatę pažeidimų, grąžino jas matininkams nustatytiems trūkumams pašalinti. Tai yra nustatyta, kad 30 proc. žemės sklypų kadastro duomenų bylų per minėtą laikotarpį buvo parengtos nesilaikant nustatytų reikalavimų. Todėl NŽT, atlikusi teritorinių skyrių žemės sklypų kadastro duomenų bylose nustatytų pažeidimų detalų vertinimą, identifikavo dažniausiai matininkų daromus pažeidimus:

  1. Žemės sklypų kadastro duomenų bylas matininkai teikia teritoriniams skyriams patikrai, kai žemės sklypų ribos, konfigūracija, plotas neatitinka teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, t. y. matininkai nesivadovauja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899) (toliau – Nuostatai), 21 punktu ir rengia žemės sklypų kadastro duomenų bylas negavę teritorinių skyrių išvadų dėl žemės sklypų ribų patikslinimo vietovėje ir (arba) žemės sklypų ribų, ploto patikslinimo teritorijų planavimo dokumente būtinumo.
  2. Matininkai neteisingai apskaičiuoja žemės sklypų vertes bei žemės sklypų vidutines rinkos vertes, t. y. skaičiuodami vertes dažniausiai netinkamai skaičiuoja nuotolio, urbanistinį–ekologinį, socialinį–gamybinį koeficientus, neperskaičiuoja našumo balo, skaičiuodami vidutines rinkos vertes netinkamai parenka modelius, netinkamai skaičiuoja pataisas dėl našumo balo, dėl miško naudmenų bei dėl nenaudojamos žemės.
  3. Privačių žemės sklypų kadastro duomenų bylose matininkai įrašo servitutus, kurie negali būti nustatyti administraciniu aktu ir nėra nustatyti sandoriais (dažniausiai žemės sklypų kadastro duomenų bylose įrašomi kelio servitutai, kurie nenustatyti sandoriais, tačiau pažymėti (numatyti) detaliuosiuose planuose).
  4. Žemės sklypų kadastro duomenų bylose matininkai įrašo žemės sklypams teritorijų planavimo dokumentuose nenustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas arba neįrašo žemės sklypams taikomų (teritorijų planavimo dokumente nustatytų ar Nekilnojamojo turto registre įregistruotų) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Jeigu žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu nustatoma, kad vietovėje yra objektas, dėl kurio žemės sklypui turi būti nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga, matininkas, neatsižvelgdamas į tai, kad ši specialioji žemės naudojimo sąlyga nenustatyta teritorijų planavimo dokumente, įrašo ją žemės sklypo kadastro duomenų byloje.
  5. Matininkai netinkamai kartografuoja žemės naudmenas. Dažniausiai netiksliai kartografuojamos miško naudmenos, t. y. jeigu buvo iškirstas miškas, matininkas kartografuoja kirtavietę ir šį plotą priskiria prie kitų naudmenų, o ne prie miško naudmenų be medynų tūrio.
  6. Matininkai netinkamai komplektuoja žemės sklypų kadastro duomenų bylas. Žemės sklypų kadastro duomenų bylose nekomplektuojami kvietimai, išsiųsti kviestiesiems asmenims dalyvauti žemės sklypų ribų ženklinime, geodezinių matavimų schemos ir pan.
  7. Matininkai nesilaiko terminų, nurodytų Nuostatų 32.1.1.2 ir 32.1.1.3 punktuose. Kvietimus į žemės sklypų ribų ženklinimą išsiunčia ne prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo ir žemės sklypų kadastro duomenų bylas teritoriniams skyriams teikia patikrai neišlaukę 30 dienų laikotarpio nuo akto ir fragmento išsiuntimo kviestiniam asmeniui.
  8. Matininkų parengtuose žemės sklypų planuose sutartiniai ženklai neatitinka Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M1:500, M1:1000, M1:2000, M1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ ir 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Techninių reikalavimų topografiniams žemėlapiams M1:10000 reglamento patvirtinimo“ reikalavimų.
  9. Neteisingai yra užpildomos žemės sklypų kadastro duomenų lentelės, t. y. netiksliai nurodomas t žemės sklypų formavimo teritorijų planavimo dokumentas, šio dokumento data ir numeris. Dažnai žemės sklypų kadastro duomenų bylose nenurodomi žemės sklypuose esantys Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti statiniai bei šių statinių savininkai.
  10. Žemės sklypų ribas matininkai ženklina riboženkliais, neatitinkančiais riboženklių standartų, nustatytų Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 „Dėl Žemės sklypo ribų ženklinimo“ (Žin., 2005, Nr. 136 -4903). Žemės sklypų ribos pažymimos mediniais ar metaliniais kuoliukais jų neapkasant.

Prašome susipažinti su raštu >>

Komentarai

Shirl 2016 m. gegužės 9 d. 04:54:37
Stackable boxes really are a must when moving house, <a href="http://idquvli.com">irviepectsre</a> of self-drive van hire or removal company lorry. Sturdy green, recyclable boxes that can be reused repeatedly are the best choice for frequent house moves and for long-term storage &#8211; irrespective of where the house move takes place. There is nothing more frustrating than having to reload several times, because the awkward manner in which situations are packed prevent a fully loaded van making one tour and one tour only.
Tyya 2016 m. gegužės 8 d. 22:14:12
Hey G&#8217;day mate,Nice outfit!First loaf of bread? I have a bread machine at home too. I love trying &amp; experimenting my own reie.ispAddcng a pinch here and a handful there!Have a great day!Love, Rachel http://xbamzo.com [url=http://xtdonnspcy.com]xtdonnspcy[/url] [link=http://tymanmypin.com]tymanmypin[/link]
Kailey 2016 m. gegužės 8 d. 16:51:23
lucy my sister runs a tiny little post office in the mountains of northern <a href="http://jzxnbuuphes.com">caoinlrfia,</a> and she always covers her packages with fun stamps like this. they&#39;re so fascinating and fun.
Misty 2016 m. gegužės 7 d. 10:45:04
usui reiki healing master reviews&#8230;Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a *** based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stieros/information. I know my readers would appreciate your work. If y&#8230;
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys