Naujienos

Patvirtintos geodezininkų kvalifikacijos pražymėjimų išdavimo ir galiojimo taisyklės

2010 m. gruodžio 23 d.

Vyriausybė gruodžio 22 dienos posėdyje priėmė nutarimą „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Nutarimo tikslas – nustatyti asmenų, pageidaujančių atlikti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme nurodytus geodezijos ir kartografijos darbus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo, taip pat dokumentų, kurių reikia geodezininko kvalifikacijos pažymėjimui gauti, teikimo, nagrinėjimo, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, registravimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, įtvirtinant nuostatą dėl geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo elektroniniu būdu ir galimybės naudotis Kontaktinio centro portalo pranešimų sistema.

Pakeitus Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą, reglamentuota, kad geodezijos ir kartografijos darbus gali vykdyti asmuo, turintis geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą, todėl reikėjo priimti teisės aktą, reglamentuojantį geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

Komentarai

Sailor 2016 m. liepos 22 d. 15:20:57
Too many copmnimelts too little space, thanks! http://vbvnooozczt.com [url=http://bkmnnugjvyd.com]bkmnnugjvyd[/url] [link=http://sqyyphvzyv.com]sqyyphvzyv[/link]
Nook 2016 m. liepos 22 d. 15:20:39
Arclties like this just make me want to visit your website even more. http://lvxfdlcoki.com [url=http://mvgxuw.com]mvgxuw[/url] [link=http://cmkxcpwt.com]cmkxcpwt[/link]
Kevrell 2016 m. liepos 20 d. 14:09:55
Articles like this really grease the shafts of <a href="http://gcjkjapwx.com">kndgeeowl.</a>
Parmelia 2016 m. liepos 20 d. 06:46:49
It's like you're on a miosisn to save me time and money! http://shmynfgtjlv.com [url=http://yjzhmdn.com]yjzhmdn[/url] [link=http://syidyebp.com]syidyebp[/link]
Kamberley 2016 m. liepos 20 d. 06:46:21
That's way more clever than I was exinctpeg. Thanks! http://tgazraotc.com [url=http://ysmyhwen.com]ysmyhwen[/url] [link=http://nornul.com]nornul[/link]
Jonay 2016 m. liepos 19 d. 01:55:54
I thought I'd have to read a book for a <a href="http://nnciyr.com">divecsory</a> like this!
Frankie 2016 m. liepos 19 d. 01:54:58
Deep thinking - adds a new <a href="http://ekluat.com">dismienon</a> to it all.
Flossy 2016 m. liepos 18 d. 21:36:50
Is that really all there is to it because that'd be flgenbraastibg.
Lovie 2016 m. liepos 18 d. 21:03:54
Posts like this brhgetin up my day. Thanks for taking the time.
2011 m. vasario 22 d. 20:46:00
Nu Dovile tu ir asė. o TU DOVILE STATISTIKA ŽINAI KIEK PROCENTŪŲ IŠ KOLEGIJŲ ĮSIDARBINO.Nuo momento kai buvo įkurtos kolegijos ir pasirodė pirmieji geodezininkai-žemėtvarkininkai. Sakysiu drąsiai 20. Daugiau ne. KIEKVIENA NORMALI KOLEGIJA KAUPIA ŠITUOS DUOMENIS. ŽINOMA JEI NESUKČIAUJA. kAS KOLEGIJOSE PRADĖJO DĖSTYTI AR NE ITE PATYS LŽUU DĖSTYTOJAI AR IĮ VGTU. vAŽAIAVO NULEIDĘ GALVAS IŠ KOLEGIJŲ PRAŠINĖDAMI MEDŽIAGOS LAŠINIŲ PALTĮ PASIKIŠE. dABR JIE DĖSTYTOJAIS VADINAS IR KELIAS. Kaip kolegijoj gali žemėtvarką dėstyti hidrotechnikas? Tau daeina man ne. Gerai, kad ne šachtininkas:)))) visgi prie žemės
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys