Naujienos

Pomeranijos krašto matininkų konferencija Podgorzelicoje

2010 m. spalio 26 d.

Rugsėjo 23- 25 dienomis Lenkijos mieste Podgorzelicoje vyko 16- oji Pomeranijos krašto matininkų konferencija „Teisė geodezijoje“ (Prawo w Geodezji). Konferenciją organizavo Pomeranijos krašto matininkų profesinė organizacija Pomeranijos Geodezijos Verslo Rūmai (Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza). Pomeranijos Geodezijos Verslo Rūmai yra viena iš dviejų matininkų profesinius interesus atstovaujančių profesinių organizacijų Lenkijoje (kitais metais planuojamas šių dviejų profesinių organizacijų apjungimas). Adresas internete: http://www.geodezja-szczecin.org.pl/news.php.

Konferencijoje dalyvavo Lenkijos Ekonomikos (Ūkio) ministerijos, Lenkijos Vyriausios Geodezijos ir Kartografijos tarnybos, Varšuvos apylinkės teismo atstovai, Pomeranijos matavimų verslo rūmų nariai. Konferencijoje taip pat dalyvavo VĮ Registrų centro darbuotojas, Lietuvos matininkų asociacijos narys Alvydas Janulevičius. Viso konferencijoje dalyvavo apie 120 dalyvių.

Dalyvius sveikino ir konferenciją vedė Pomeranijos Geodezijos Verslo Rūmų prezidentas Slavomir Leszko. Konferencijoje dalyvavo Lenkijos Vyriausiosios Geodezijos ir Kartografijos tarnybos Vyriausioji Lenkijos Geodezininkė (Glowny Geodeta Kraju) Jolanta Orlinska.

 

Nuotraukoje iš kairės Bogdan Grzechnik, Slavomir Leszko, Witold Radzio, Jolanta Orlinska

Lenkijos Vyriausiosios Geodezijos ir Kartografijos tarnybos adresas internete: http://www.gugik.gov.pl/

KONFERENCIJOJE SKAITYTI PRANEŠIMAI:

  • Europos Sąjungos Paslaugų direktyvos nuostatų įdiegimas Lenkijos teisės aktuose (Joanna Pohl, Lenkijos Ekonomikos ministerija);
  • Europos Sąjungos Paslaugų direktyvos nuostatų įdiegimas geodezijos srityje (Stefan Balcer, Pomeranijos matavimų verslo rūmai);
  • Geodezijos ir Kartografijos teisė- pagrindinės sprendimo reikalaujančios problemos (Witold Radzio, Mozūrijos srities geodezijos tarnyba Varšuvoje, prie Vyriausios geodezijos tarnybos);
  • Pasiūlymai teisės aktų pakeitimams dėl žemės sklypų ribų nustatymo vietovėje (dr. Magdalena Durzynska, Varšuvos apylinkės teismo teisėja);
  • Informacijos apie statinius paieška ir teikimas- naujausias projektas Pomeranijos srityje (Jerzy Albin)
  • Geodezija statybos rangovo praktikoje (Jan Bobkiewicz);
  • Geodeziniai matavimai jūroje  (Andrzej Gvizdka);
  • Esamas ir pageidaujamas kadastro modeliai (dr. Dariusz Felcenloben);
  • Geodezijos instrukcija iš Pomeranijos, Meklemburgo, kaip matavimų vystymosi XVII- XVIII amžiuose atspindys ( Krzysztof Siedlik, Szczecin);
  • Geodezija, kuri veikia be teisinio reguliavimo, arba ant teisėtumo ribos (Bogdan Grzechnik, Varšuvos geodezijos-teisės įmonė „Grunt“).

Antrą konferencijos dieną, rugsėjo 24 d., trečios sesijos metu du pranešimus, kurių temos „Žemės Matavimai Lietuvoje: Veikla ir Organizacinė Infrastruktūra“ (Land Surveying in Lithuania: Activity and Organisational Infrastructure) ir „Matavimai Lietuvoje: Internetinis Požiūris į Kadastro Bylų Rengimą“ (Surveying in Lithuaniai: Web-Based Approuch for Preparation of Cadastral files), skaitė Alvydas Janulevičius.

 

Didelis dėmesys konferencijoje buvo skirtas Europos sąjungos paslaugų direktyvos įgyvendinimui Lenkijoje. Taip pat teisinio reglamentavimo trūkumo problemoms sprendžiant žemės sklypų ribų atstatymo vietovėje klausimus, kai nėra išlikę riboženkliai ir nėra patikimų teritorijų planavimo dokumentų. Pranešimą šiuo klausimu skaitė ir diskusijose dalyvavo apylinkės teismo teisėja, sprendžianti ginčus dėl žemės sklypų ribų. Lietuvoje ši problema taip pat labai aktuali, tačiau į diskusiją dėl teisės aktų tobulinimo teisėjai niekad nebuvo įtraukiami.

Apie rugsėjo 23- 25 dienomis Lenkijos mieste Podgorzelicoje vykusią 16- ąją Pomeranijos krašto matininkų konferenciją bei Lietuvos atstovų pranešimus rašyta Lenkijos matininkų profesiniuose periodiniuose leidiniuose PRZEGLĄD GEODEZYJNY (Geodezijos apžvalga) ir GEODETA (Matininkas).

Nors Lenkija ir Lietuva per paskutinius 100 metų nuėjo skirtingą istorinį kelią, iš konferencijoje skaitytų pranešimų bei vykusių diskusijų akivaizdu, kad  daugelis šiuo metu juos ir mus kankinančių matininkystės problemų yra panašios. Tai savo kalboje pabrėžė ir Vyriausioji Lenkijos Geodezininkė Jolanta Orlinska. Bendraujant ir keičiantis patirtimi jos galėtų būti išspręstos greičiau ir paprasčiau, todėl būtų naudinga į kitų metų Lietuvos matininkų asociacijos konferenciją pakviesti ir Pomeranijos Geodezijos Verslo Rūmų atstovus.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys