Naujienos

Priimtos Žemės įstatymo pataisos

2010 m. gegužės 24 d.

LR Seimas neeiliniame posėdyje š.m. gegužės 21 d. priėmė daug diskusijų sukėlusias Žemės įstatymo esmines pataisas (Nr. XIP-1555(3)). Įstatymui pritarta balsų dauguma (už 53, prieš 23, susilaikė 20). Kartu priimtos ir susijusių įstatymų pataisos, t.y. Žemės reformos, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme. Su svarstymo eiga galite susipažinti LR Seimo svetainėje http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-7124

Žemės įstatymo pakeitimai buvo būtini perskirstant institucijų funkcijas po Apskričių viršininkų administracijų nuo liepos 1 d. panaikinimo. Naujuoju įstatymu žemės tvarkymo funkcijos ir žemės disponavimo teisės padalinamos tarp valstybės ir savivaldybių. Kaimo žemę patikėta tvarkyti Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, o miestų žemę – savivaldybėms. Taip pat įsteigiamas Valstybės žemės fondas, kuris tvarkys konsolidacijos projektams priskirtą žemę, o taip pat tvarkys žemės informacinę sistemą.

LMA taryba ne kartą kreipėsi į valdžios institucijas ir LR Seimą nepritardama žemės disponavimo teisės skaidymui pagal jos priklausomybę kaimui ar miestui. Tarybos nuomone, tai blogiausia alternatyva iš visų galimų.

Komentarai

Vaidotas 2010 m. gegužės 25 d. 16:59:29
Politinis kopromisas brangiai kainuos ir valstybei ir žmonėms.
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys