Naujienos

Studentų stendinių pranešimų konkursas

2014 m. balandžio 23 d.

Studentų pranešimų konkursas vyks ir 2017 metais. Daugiau informacijos naujojoje svetainėje.

 

Lietuvos matininkų asociacija (LMA) kviečia universitetų ir kolegijų baigiamųjų metų studentus paruošti savo baigiamųjų darbų tema stendinius pranešimus geodezijos, topografijos, nekilnojamojo turto kadastro ir geoinformatikos srityse ir juos viešai pristatyti Lietuvos matininkų asociacijos metinėje konferencijoje, kuri įvyks šių metų gegužės 16 d. Trakuose „Trasalis Trakai Resort & Spa“ (Gedimino g. 26). Pranešimas surinkęs daugiausiai balsų bus premijuotas.

Reikalavimai pranešimui:

  1. Pranešimas turėtų būti lengvai skaitomas ir suprantamas. Akcentuokite problemos aktualumą ir tikslus, iškeltus uždavinius ir gautus rezultatus. Pateikite išvadas. Visas tekstas, grafikai, lentelės, paveikslai turi būti išdėstyti viename lape taip, kad susidarytų vientisas tekstas, t.y. medžiaga turi būti išdėstyta logiška seka. Atkreipkite dėmesį, kad tekste neturėtų būti naudojami neaiškūs trumpiniai.
  2. Pranešimo tekstas turi būti lietuvių arba anglų kalbomis, o lentelių, grafikų, paveikslų pavadinimai ir kita kalba – atitinkamai anglų arba lietuvių.
  3. Pranešimas turi būti pateiktas A1 formato lape arba aštuoniuose A4 formato lapuose, kurie turi būti suklijuoti ant A1 formato lapo. A1 formato lapas turi būti orientuotas statmenai.
  4. Lapo centre turi būti pateiktas pranešimo pavadinimas (didžiosiomis paryškintomis raidėmis), o po juo – pranešimo autorius, mokymo institucijos, fakulteto ir katedros pavadinimas (mažosiomis raidėmis).
  5. Pranešimo pavadinimas turi būti lengvai skaitomas iš 4 metrų atstumo (ne mažesnis, nei 40 pt dydis), o likęs tekstas – iš 2-3 m atstumo (ne mažesnis, nei 20 pt dydis). Pranešime rekomenduojame naudoti Arial, Verdana arba Georgia šriftus.

Norinčius pristatyti savo pranešimu prašome užsiregistruoti el. pašto adresu info@matininkuasociacija.lt iki šių metų gegužės 13 d., nurodant pranešimo pavadinimą (gali būti preliminarus), pranešėjo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefoną.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys