Naujienos

UAB "Sistelos" naujas Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas

2010 m. sausio 27 d.

Informuojame, kad uždaroji akcinė bendrovė “Sistela” parengė atnaujintą pagal rinkos kainas Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno (toliau — kainynas) redakciją NTK2010 ir 2010-01-14 VĮ  Statybos produkcijos sertifikavimo centro (Registro tvarkytojo) įsakymu Nr. B-001 įregistravo Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijų registre.

Kainynas skirtas statinių (pastatų ir inžinerinių statinių) bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir eksploatacinių savybių statinių atkūrimo kaštus (statybinę vertę).

Pažymėtina, kad kainynas parengtas atsižvelgiant į statinių statybos kainų pasikeitimus per 2009 metus, bei rinkos kainų kitimo tendencijas ir jo informaciniai duomenys gali būti taikomi nustatant nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę.

Kainyną sudaro dvi dalys:

  • 1 dalis — gyvenamieji, negyvenamieji pastatai (kaina — 87,20 Lt).
  • 2 dalis — susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai (65,40 Lt)

Informuojame, kad atnaujinto kainyno NTK2010 duomenys bus platinami informaciniuose leidiniuose, kuriuos galima užsisakyti internetu www.sistela.lt arba įsigyti “Sistela” leidinių platinimo vietoje Žalgirio g. 88, Vilniuje.

Atkreipiame dėmesį, kad Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, atlikdamas parengtų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų patikrą, artimiausiu metu pradės taikyti atnaujintų kainynų duomenis.

Komentarai

Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys