Naujienos

Vaidoto Sankalo jubiliejus

2014 m. rugpjūčio 15 d.

Vienas pagrindinių Lietuvos skaitmeninės kartografijos, geodezijos ir kadastro sistemų kūrėjų ir puoselėtojų, visuomet kupinas originalių idėjų  bei jų įgyvendinimui nestokojantis energijos UAB „Hnit-Baltic“ projektų vadovas ir tarptautinės veiklos koordinatorius Vaidotas Sankalas 2014 metų rugpjūčio 6 d. pažymėjo 50 metų jubiliejų.
Vaidotas gimė ir augo vaizdingame ir kalvotame Žemaitijos kaime, Šilalės raj. Mokėsi Nuomininkų aštuonmetėje mokykloje, o nuo 8 klasės – Kaltinėnų vidurinėje mokykloje. 1981 m įstojo į Maskvos žemėtvarkos inžinierių instituto (dabar – Valstybinis žemėtvarkos universitetas) Žemėtvarkos fakulteto žemės resursų tyrimo distanciniais metodais specialybę. 1988 m. baigė studijas ir įgijo inžinieriaus žemėtvarkininko kvalifikaciją. Apgynė diplominį darbą „Smulkaus mastelio aukštos rezoliucijos aerovaizdų taikymas žemės naudojimo žemėlapiams“. Studijų metu 1984–1985 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1988–1991 m. tame pačiame institute tobulino kvalifikaciją doktorantūros studijose fotogrametrijos taikymo srityje, tačiau nebaigęs studijų grįžo į nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą ir ėmėsi darbo Žemės ūkio ekonomikos instituto Agroresursų tyrimo laboratorijoje, kuriai dar studijuodamas talkino kuriant aerofotografavimo pajėgumus ir fotogrametrinę laboratoriją. Laboratorijoje iš pradžių dirbo moksliniu bendradarbiu, vėliau tapo jos vadovu. Laboratoriją reorganizavus į Valstybinį distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ dirbo jo vadovu iki 1995 m. Vėliau iki 1997 m. vadovavo Valstybiniam žemėtvarkos institutui, o nuo 1997 m. iki šiol dirba UAB „Hnit-Baltic“ projektų vadovu ir tarptautinės veiklos koordinatoriumi. V. Sankalas nuo 2006 m. yra Islandijos garbės konsulas.
Vaidotas aktyviai dalyvauja ir sumaniai pritaiko savo žinias  geoinformatikos, žemėtvarkos, kartografijos, žemės matavimų, žemės kadastro, žemės išteklių kartografavimo, aeronuotraukų ir kosminių vaizdų interpretavimo, fotogrametrijos srityse, jo žinomi gebėjimai įmonių ir projektų valdyme, daugiau nei 15 metų sukaupė daug ekspertinių žinių kuriant nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemas teisiniu, techniniu ir administravimo aspektais. Jis gerai žino  ir daugelio Europos šalių teisines sistemas, techninius sprendimus, susijusius su  nekilnojamojo turto  informacinėmis sistemomis. V. Sankalas nemažai prisidėjo kuriant vientisą  Lietuvos nekilnojamojo turto registro ir kadastro sistemą, taip pat prisidėjo prie teritorijų planavimo, kartografinių ir kitų nacionalinių informacinių sistemų, valstybės registrų ir kadastrų tobulinimo, jų teisinės bazės rengimo. Dažnai jis buvo geoinformacinių technologijų naujovių taikymo įvairiose srityse iniciatorius.  V. Sankalas aktyviai dalyvavo plečiant kompanijos HNIT-BALTIC veiklą ir steigiant dukterines įmones Latvijoje (EnviroTech), Estijoje (AlphaGIS) ir Azerbaidžane (CaspianGIS); yra šių įmonių valdybos narys.
V. Sankalas, kaip projekto vadovas, konsultantas arba ekspertas, dalyvavo ir aktyviai dirbo įgyvendinant Lietuvoje įvairius reikšmingus darbus bei rengiant strateginius dokumentus valstybės registrų ir kadastrų, žemės administravimo, nacionalinių geografinių erdvinių duomenų ir kitose srityse. Jam teko nemažai darbuotis įvairiose darbo grupėse ar neformaliai rengiant matininkų veiklą, nekilnojamojo turo kadastrą, registrą ir žemės administravimą reglamentuojančius teisės aktus, formuojant šių sričių politiką.
V. Sankalas, būdamas darbštus, principingas ir plačios erudicijos, įnešė vertingą indėlį į Lietuvos matininkų asociacijos veiklą. Jis aktyviai dirba ir palaiko glaudžius ryšius su užsienio kolegomis, atstovauja asociacijai Europos matininkų taryboje (CLGE), dalyvauja šios tarybos veikloje.
V. Sankalas ne kartą atstovavo profesinės bendruomenės interesams įvairiose valdžios institucijose, Seimo komisijose, inicijuojant ir rengiant naujus teisės aktus ar jų pataisas. Jo energija, iniciatyvumas ir asmeninis pavyzdys paskatino naujus narius stoti į LMA gretas. Daug prisidėjo kuriant ir tvarkant asociacijos interneto svetainę.
V. Sankalas yra daugelio kasmetinių LMA konferencijų ir sąskrydžių aktyvus organizatorius ir dalyvis. Ilgalaikis LMA narių pasitikėjimas, net tris kadencijas iš eilės Vaidotą Sankalą renkant LMA prezidentu, tik patvirtina, kad jis yra įvairiapusė, kompetentinga, ryški asmenybė, gebantį rasti aukso vidurį tarp dažnai priešingų nuomonių, pasiūlyti racionalius sprendimus, palaikyti kokybišką dialogą tarp valdžios institucijų ir matininkų bendruomenės.
Gerbiamas Jubiliate linkime neišsenkančios energijos, sveikatos, brandžių idėjų ir visapusiškos asmeninės laimės!

Lietuvos matininkų asociacija

Komentarai

Audra 2017 m. birželio 17 d. 11:17:01
V. Sankalas šį tą nuveikė dar vienoje srityje: su viena padraugavo ir pavalgė, pas kitą parėjo pernakvoti ir visoms – vaikų! Bet kai reikėjo maitinti ir atlikti tėvo pareigas, tai jau toks dosnus nebuvo. Visas - į dėdę!
kardas 2016 m. sausio 10 d. 08:06:40
Tai labai nesąžiningas ir amoralus individas
Įveskite saugos kodą
Įveskite saugos kodą:

Mus remia

LMA tarptautinių organizacijų narys